การเจาะเปลือกตัวอ่อนโดยเทคโนโลยี Laser Assisted Hatching

              โดยปกติเมื่อตัวอ่อนโตเต็มที่ถึงระยะบลาสโตซิสท์ ตัวอ่อนจะขยายตัวใหญ่ขึ้น มีเอนไซม์มาย่อยเปลือก (Zona) ให้บางลงและแตกออก เพื่อที่ตัวอ่อนจะฟักตัวออกมาจากเปลือกที่มีรอยแยก เข้าสู่กระบวนการฝังตัวในมดลูกต่อไป แต่ในบางครั้งพบว่าตัวอ่อนไม่สามารถฟักตัวออกมาจากเปลือกได้ เนื่องจากเปลือกอาจมีความหนามากกว่าปกติ หรือเปลี่ยนสภาพไปหลังการปฏิสนธิ ทำให้แข็งและขาดความยืดหยุ่น
             อาร์เอฟจี จึงได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย ที่เรียกว่า Laser Assisted Hatching โดยการใช้เลเซอร์ยิงที่เปลือกให้เกิดรูเปิดขนาด 3-25 ไมโครเมตร เพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัวออกมาได้ง่ายขึ้น

รูปตัวอ่อนฟักตัวออกจากเปลือกหลังจากใช้ Laser Assisted Hatching เจาะรูที่เปลือก