ไข่โตเต็มวัย (MII)

ไข่โตเต็มวัย(MII)ที่มีคุณภาพ หน้าตาเป็นอย่างไร

หลังจากนักวิทยาศาสตร์ทำการคัดแยกระยะของไข่แล้ว เฉพาะไข่โตเต็มวัย(MII) เท่านั้น ที่จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการ ICSI (ฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่) โดยในขณะทำการ ICSI นักวิทยาศาสตร์จะประเมินคุณภาพของไข่จากลักษณะภายนอกไปด้วย เพื่อบ่งบอกเบื้องต้นถึงอัตราการปฏิสนธ ...

medic-563423_640

ไข่ที่โตเต็มวัย/ไข่ที่สมบูรณ์ (MII) เป็นอย่างไร

ไข่ที่โตเต็มวัย/ไข่ที่สมบูรณ์ (MII) เป็นอย่างไร                 ในขั้นตอนการเก็บไข่ เมื่อแพทย์ทำการดูด follicular aspirates เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการฯ นักวิทยาศาสตร์จะทำการตรวจหาไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เสร็จแล้วจึงนำไข่ไป incubate ที่ตู้เลี้ยงต ...