sp

Pesa-Tese

การเก็บอสุจิจากอัณฑะ (PESA/TESA/TESE) ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน สามารถช่วยให้ฝ่ายชายที่เป็นหมัน คือไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือไม่มีท่อนำอสุจิมาตั้งแต่กำเนิด หรือมีปัญหาของการหลั่ง หรือตัวอสุจิที่หลั่งอ ...

5K5A9570

Sperm Analysis

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen analysis) เป็นการตรวจเพื่อดูปริมาณ คุณภาพ และรูปร่างของอสุจิเพื่อนำไปวินิจฉัยหาสาเหตุในการมีบุตรยากในเพศชาย น้ำอสุจิประกอบด้วยอสุจิและน้ำเลี้ยงอสุจิ จำนวนอสุจิสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเพศชาย และการ ...

Screen Shot 2563-05-11 at 10.12.29

PGT-A , PGT-M

การตรวจคัดเลือกพันธุกรรมก่อนการฝังตัว (PGT : Preimplantation Genetic Testing) ปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาผู้มีบุตรยากก้าวหน้าไปจนถึงขั้นที่สามารถตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนได้ก่อนที่จะใส่กลับเข้าโพรงมดลูก สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้บุตรที่ปกต ...