S__116301834

IUI

การคัดแยกเชื้ออสุจิเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก(IUI)

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก หรือเรียกกันว่า IUI (INTRA-UTERINE INSEMINATION)

เป็นการฉีดเชื้ออสุจิผ่านปากมดลูกเข้าโพรงมดลูกในช่วงเวลาที่ไข่ตก IUI เป็นการรักษาในรายที่ฝ่ายชายนั้นคุณภาพเชื้ออสุจิมีปัญหาไม่มากนัก และฝ่ายหญิงจะต้องมีท่อนำไข่ที่ไม่อุดตันอย่างน้อยหนึ่งข้าง โดยวิธีนี้ฝ่ายหญิงจะได้รับการช่วยกระตุ้นรังไข่โดยใช้ยาและจะมีการตรวจติดตามการเจริญของไข่ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ เมื่อไข่เจริญได้ขนาดที่หมาะสมแพทย์จะใช้ยาเพื่อกำหนดการตกไข่และกำหนดวันฉีดเชื้อ ในวันที่ฉีดน้ำอสุจิ แพทย์จะนำน้ำอสุจิที่ได้ฉีดกลับเข้าไปในโพรงมดลูกผ่านสายขนาดเล็กในช่วงที่มีการตกไข่ จากนั้นตัวอสุจิจากโพรงมดลูกไปทางท่อนำไข่ และผสมกับไข่ด้วยตัวเอง หลังจากฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรงแล้ว