OAI2TF0-01

คุณรู้จัก PGT-A และ PGT-M มากแค่ไหน ?

คุณรู้จัก PGT-A และ PGT-M มากแค่ไหน ?

            ปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาผู้มีบุตรยากมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก เพื่อลดอัตราการแท้งอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกได้ และเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์บุตรที่สมบูรณ์ ซึ่งวันนี้  RFG BANGKOK  จึงอยากมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจคัดเลือกพันธุกรรมก่อนการฝังตัว หรือ Preimplantation Genetic Testing (PGT) ซึ่งประกอบไปด้วย  PGT-A กับ PGT-M โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

PGT-A คือ การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางด้านจำนวนและโครงสร้างของโครโมโซมตัวอ่อน คัดกรองตัวอ่อนที่มีจำนวนโครโมโซมเกินหรือไม่ครบ 23 คู่ (46 แท่ง) โดยที่วิธีนี้จะไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม แต่การตรวจวิธีนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ และหลีกเลี่ยงการไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ เนื่องจากจำนวนโครโมโซมผิดปกติ ซึ่งนับเป็นสาเหตุหลักของการแท้งในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

PGT-M คือ การตรวจวินิจฉัยก่อนการฝังตัวเพื่อหาความผิดปกติระดับยีน ตรวจสอบโรคเฉพาะทางที่ก่อให้เกิดการผ่าเหล่า และตรวจตัวอ่อนก่อนการฝังตัว เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเดี่ยว ที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ เช่น โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคถุงน้ำใน, โรคระบบทางเดินหายใจ, และโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของพันธุกรรม  ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยการใช้ชีวิตหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โรคหัวใจ, โรคอัลไซเมอร์, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง และโรคอ้วน

สรุปคือ  PGT-A ใช้ตรวจหาความผิดปกติในระดับโครโมโซม และ  PGT-M ใช้ตรวจหาโรคผิดปกติในระดับยีน

ทั้งนี้ทั้งนั้นภาวการณ์มีบุตรยากเกิดได้จากหลายปัจจัย ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าการรักษาผู้มีบุตรยากโดยตรง ซึ่งจะเป็นการตรวจหาสาเหตุจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยแพทย์จะให้คำแนะนำ หากพบความผิดปกติก็จะได้ทำการรักษาและแก้ไขตามสาเหตุได้แบบตรงจุดอีกด้วย

———————————————

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 02-103-6378

Fb : Bangkok RFG Center

Line : @bkkrfg