130208704_1778270515686832_6097315196493979759_n

[PIM-BC] นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) เข้าอบรม Career Development หัวข้อ “Road Show by RFG IVF Center”

[PIM-BC] นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) เข้าอบรม Career Development หัวข้อ “Road Show by RFG IVF Center” ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
โดยทีมวิทยากรจาก RFG (BANGKOK) GROUP CO.,LTD ที่ให้เกียรติเข้ามาแนะนำข้อมูลได้แก่ คุณ Shi Chaoyang (史超洋)ตำแหน่ง Manager Director
และ คุณปุญญิศา จิรธนวรกาญจน์ ตำแหน่ง Thai- Oversea Marketing Manager (ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รหัส 57)

ในการอบรมครั้งนี้ ทีมวิทยากรไม่เพียงแต่แนะนำข้อมูลต่างๆขององค์กร แต่ยังแบ่งบันประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแนวคิด เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานอนาคต

————————————————————————
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
正大管理学院商务汉语系
Business Chinese Department, Faculty of Liberal Arts, PIM

Tags: No tags