ไข่โตเต็มวัย (MII)

ไข่โตเต็มวัย(MII)ที่มีคุณภาพ หน้าตาเป็นอย่างไร

หลังจากนักวิทยาศาสตร์ทำการคัดแยกระยะของไข่แล้ว เฉพาะไข่โตเต็มวัย(MII) เท่านั้น ที่จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการ ICSI (ฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่) โดยในขณะทำการ ICSI นักวิทยาศาสตร์จะประเมินคุณภาพของไข่จากลักษณะภายนอกไปด้วย เพื่อบ่งบอกเบื้องต้นถึงอัตราการปฏิสนธ ...